El marabú, el bus i unes bombetes de colors (Senegal)